துன்ப நினைவுகளும் சோர்வும் பயமுமெல்லாம்,
அன்பில் அழியுமடீ! அன்புக் கழிவில்லை காண்
-பாரதி

8.4.19

goodreads.com இல் குற்றமும் தண்டனையும்


https://www.goodreads.com/review/show/2157576263

Rajesh Arumugam's Reviews > குற்றமும் தண்டனையும் [Crime and Punishment]

 
by 
5208411
's review 

it was amazing
bookshelves: russian-literatureclassical-literaturelife-time-reads,philosophy

crime and Punishment - one of the best piece in the literature. feeling so great after read this. i am so glad that I read the (tamil) translated version (by ma. susila) of this book. MA susila's language keeps the reader intrigued to the story . never makes us feel that we are reading an alienated story . i strongly feel that I didn't lose any or i didn't lose much in translation . highly recommended

கருத்துகள் இல்லை :

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

தமிழில் மறுமொழி பதிக்க உதவிக்கு....