துன்ப நினைவுகளும் சோர்வும் பயமுமெல்லாம்,
அன்பில் அழியுமடீ! அன்புக் கழிவில்லை காண்
-பாரதி

12.11.14

டால்ஸ்டாயின் ‘கரடி வேட்டை’10.11.14 தேதியிட்ட சொல்வனம் இணைய இதழில்[116]-பெண்கள் சிறப்பிதழ்-2
என் மொழிபெயர்ப்பில் டால்ஸ்டாயின் ‘கரடி வேட்டை’[The Bear Hunt – Leo Tolstoy (Written c.1872] கதை  வெளியாகி இருக்கிறது.

சொல்வனத்துக்கு நன்றி...

தொடர்புடைய பதிவு;
சொல்வனம் பெண்கள் சிறப்பிதழ் 1இல்..[115]


கருத்துகள் இல்லை :

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

தமிழில் மறுமொழி பதிக்க உதவிக்கு....