துன்ப நினைவுகளும் சோர்வும் பயமுமெல்லாம்,
அன்பில் அழியுமடீ! அன்புக் கழிவில்லை காண்
-பாரதி

16.1.11

நூல் வெளியீடு-ஆய்வுரை

’யுகமாயினி’ சித்தன் அனுப்பி வைத்துள்ள நூல் வெளியீடு ,ஆய்வுரை குறித்த அறிவிப்பு.
.
சென்னையிலுள்ள இலக்கிய ஆர்வலர்கள் பங்கு பெறலாம்..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

தமிழில் மறுமொழி பதிக்க உதவிக்கு....